Sejm RP

Podczas obrad Sejmu RP w dn. 24 marca 2006r., odbyła się debata związana z wyborem nowego Rzecznika Praw Dziecka. Po skandalicznym wystąpieniu Wicemarszałka Sejmu Andrzeja Leppera, podczas którego Pan Marszałek w cyniczny sposób poruszł problem „niewinnych” kar cielesnych wymierzanych dzieciom, nasze Stowarzyszenie wystosowało protest przeciw tak niestosownej postawie (pełen tekst protestu). Protest wysłano m.in. do Rzecznika Praw Dziecka, Szefa Kancelarii Sejmu, kilku Klubów Parlamentarnych oraz do niektórych gazet i portali internetowych.