Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Z uwagi na z wejście w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), dbając o Państwa dane osobowe, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB (SPD PATKUB) dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przetwarzane przez SPD PATKUB były zgodne z rzeczywistością i aktualizowane w razie konieczności (art. 5, ust. 1 pkt d RODO).

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest zarząd SPD PATKUB, a jako Inspektora Ochrony Danych wyznaczono prezesa zarządu Waldemara Dzwolaka (ul. Narcyzowa 27, 11-041 Olsztyn, waldekdz@bdlong.com.pl). Dane osobowe są gromadzone podczas zawierania porozumień z rodzicami/opiekunami podopiecznych SPD PATKUB, które są konieczne do udzielania pomocy finansowej wszystkim podopiecznym SPD PATKUB, a także podczas przyjmowania członków SPD PATKUB oraz osób zainteresowanych działalnością SPD PATKUB, w celu przesyłania bieżących informacji o działalności SPD PATKUB. Pozyskane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub do czasu wygaśnięcia okresu ważności zawartego porozumienia, rezygnacji z członkostwa lub wygaśnięcia ważności deklaracji członkowskiej.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione członkom zarządu SPD PATKUB oraz członkom Komisji Rewizyjnej, na podstawie zawartych porozumień, deklaracji członkowskich i indywidualnej zgody osoby zainteresowanej działalnością SPD PATKUB, z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd SPD PATKUB

Pliki do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych