Lista członków SPD Patkub

stan na dzień 13 stycznia 2022 r.

Założyciele

Waldemar Brandt

Bogdan Dec

Izabela Dzwolak

Waldemar Dzwolak

Maria Iglińska

Alicja Karwowska

Jarosław Kowalik

Ewa Krawczyk

Dorota Kruszko

Marcin Kulasek

Roman Łaszek

Ryszard Masnyk

Anna Murzyn

Renata Rudnicka

Patryk Sudoł

Katarzyna Staniewska

Sławomir Unifarski

Sławomir Wiśniewski

Justyna Ziajka

Justyna Żulewska