Na co wydaliśmy 1,5%

Stowarzyszenie realizowało zadania statutowe, wykorzystując środki z wpłat 1,5% podatku oraz darowizny indywidualne, udzielając pomocy finansowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

2023

Pomoc finansowa w formie darowizny na lekarstwa, rehabilitację, diagnostykę, konsultacje lekarskie  i inną pomoc dla podopiecznych SPD Patkub

Łącznie

76 750 zł

2022

Pomoc finansowa w formie darowizny na lekarstwa, rehabilitację, diagnostykę, konsultacje lekarskie  i inną pomoc dla podopiecznych SPD Patkub

Łącznie

67 098 zł

2021

Pomoc finansowa w formie darowizny na lekarstwa, rehabilitację, diagnostykę, konsultacje lekarskie  i inną pomoc dla podopiecznych SPD Patkub

Łącznie

92 360 zł

2020

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

38 500 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

22 600 zł

Łącznie

61 100 zł

2019

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

45 600 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

38 000 zł

Łącznie

83 600 zł

2018

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

56 100 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

36 900 zł

Łącznie

93 000 zł

2017

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

60 200 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

19 200 zł

Łącznie

79 400 zł

2016

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

56 470 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

41 630 zł

Łącznie

98 100 zł

2015

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

42 380 zł

Zakup urządzeń do terapii

3 440 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

23 530 zł

Łącznie

69 350 zł

2014

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

47 020 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

3 430 zł

Łącznie

50 450 zł

2013

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

29 600 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

28 700 zł

Łącznie

58 300 zł

2012

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

24 120 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

18 460 zł

Łącznie

42 580 zł

2011

Okresowa (1 rok) utrata prawa do 1% (za 2010)

2010

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

28 040 zł

Refundacja kosztów opieki nad chorymi dziećmi

12 900 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

33 380 zł

Łącznie

74 320 zł

2009

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

56 500 zł

Refundacja kosztów opieki nad chorymi dziećmi

7 530 zł

Zakup urządzeń do terapii

3 050 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

19 310 zł

Łącznie

86 390 zł

2008

Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci

40 000 zł

Zakup urządzeń do terapii

2 470 zł

Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci

7 690 zł

Łącznie

50 160 zł