Walne Zebranie PATKUBU.

Dnia 24 maja 2006 r. o godz. 14.00 odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPD PATKUB. Zebranie odbyło się w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 7 s.11. Podczas obrad przedstawiono i zaakceptowano m.in. sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2005 r., a także kilka poprawek do Statutu Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Patkubowiczom.