Oskarek M. ma już nagrobek!!!

Śmierć 4-letniego Oskarka M.z Piotrkowa Tryb. wstrząsnęła wieloma wrażliwymi sercami, które pragną oddać cześć maleńkiemu Oskarkowi przez ufundowanie maluszkowi nagrobka na jego mogile. Na podstawie uchwały zarządu naszego stowarzyszenia z dn. 13 marca 2006r., PATKUB pomagał w zbiórce funduszy na ten cel. Wykonawcą nagrobka i rzeźby, na ogólną kwotę 8589,19zł, była firma TERS z Pęcic, która dn. 12 września zamontowała nagrobek wraz z rzeźbą na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Piotrkowie Tryb., przy ul. Cmentarnej 19. Wszystkim Darczyńcom (lista i podziękowania dla dobrych serduszek) z kraju i z zagranicy, a zwłaszcza naszym drogim Rodakom z USA, składamy bardzo gorące podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzyli, a także za bardzo szybką odpowiedź na nasz apel. Tragiczna śmierć Oskarka nigdy nie byłaby upamiętniona w tak piękny sposób, gdyby nie zaangażowanie wielu wspaniałych ludzi zgormadzonych wokół strony www.oskarek.org, którym przeogromnie dziękujemy za wytrwałość i serce włożone w tę szlachetną sprawę!
Dziękujemy także wszystkim ludziom, którzy pomogli choć odrobinę pomniejszyć koszty związane z ww. przedsięwzięciem 🙂

Więcej o tragedii Oskarka można przeczytać na www.oskarek.org