Aukcji na rzecz Kubusia W. ciąg dalszy!!!

Dzięki wspaniałomyślności dwojga poprzednich nabywców kopii obrazu C.Moneta („Park Monceau”), dzieło już po raz trzeci zostaje wystawione na licytację!!!! A zatem PARK MONCEAU – Paryż 1876 można licytować ponownie do 26.10.2006 na portalu Allegro. Aukcja jest prowadzona przez Mizusię.
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą pomóc Kubulkowi :-))