Kubuś W. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie!!!

Od 11 kwietnia br. Kubuś wraz z mamą przebywa na 3-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W czasie pobytu w stolicy Kubusiowi i jego mamie pomagają panie wolontariuszki z Warszawskiego Centrum Wolontariatu. Również im z całego serca dziękujemy.

Kubusia odwiedzają też członkowie naszego stowarzyszenia.