Siła 1%

Środki pochodzące z 1% podatku za 2008r. i darowizn docelowych, przekazane przez naszych Darczyńców wydatkowaliśmy m.in. na następujące cele:

  • opłacenie 3 turnusów rehabilitacyjnych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla Kubusia K. (14,6 tys. zł), a także zakup lekarstw i środków leczniczych (8,5 tys. zł),
  • opłacenie indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla Kubusia W. (14,8 tys. zł), zakup lekarstw i środków pielęgnacyjnych (10 tys. zł), a w najbliższym czasie – zakup wózka dla dziecka niepełnosprawnego (ok. 10tys. zł),
  • zakup leków, środków pielęgnacyjnych i innych przedmiotów związanych z bieżącymi potrzebami, dla Patryczka S. (3,7 tys. zł),
  • dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Agatki S. (3 tys. zł),

Dzięki zgromadzonym środkom (patrz: Informacja finansowa) możemy ponadto zapewnić płynność finansową w niesieniu bieżącej pomocy dla naszych Podopiecznych. Wszystkim wspaniałym Darczyńcom z głębi serc naszych DZIĘKUJEMY, że za Waszą sprawą mogliśmy choć trochę umilić życie Agatki S., Kubusia K., Kubusia W. i Patryczka S.

Patkubowicze