Zmiana statutu

W związku z nowymi przepisami obowiązujacymi Organizajce Pożytku Publicznego, nastąpiła zmiana statutu SPD PATKUB. Zmiany dokonano podczas Walnego Zebrania w dn. 15 lutego 2011 r. Aktualna treść statutu została zgłoszona do KRS i jest dostępna w zakładce „Statut Stowarzyszenia” .

Zarząd