Walne Zebranie Członków SPD Patkub

W dniu 25 lutego w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Patkub. W zebraniu udziało wzięło 20 osób. Porządek obrad przewidywał rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011 r. W wyniku jawnego glosowania podjęto uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r., pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za 2011 r. oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

Zarząd