1% za 2020 r. dla naszych Podopiecznych

Mamy prawo do zbierania 1% podatku dochodowego za 2020 r., zgodnie z wykazem dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Wolności https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ pod poz. nr 4602 (KRS0000239583).
W zeznaniu rocznym PIT-36(37) należy podać ww. nr KRS oraz w pozycji Cel szczegółowy wpisać „imię dziecka” lub „Cele statutowe”.

Zarząd