1% za 2021 r. dla naszych Podopiecznych

Informujemy, że mamy prawo do pozyskiwania 1% podatku dochodowego za 2021 r., zgodnie z wykazem dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Wolności https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ (KRS 0000239583). W zeznaniu rocznym PIT-36(37) należy podać ww. nr KRS oraz w pozycji Cel szczegółowy wpisać „imię dziecka” lub „Cele statutowe”.

Zarząd