Adaś P.

Adaś, urodzony 13 grudnia 1996 r. w Olsztynie ma wrodzoną wadę serca pod postacią ciasnej stenozy dwupłatkowej zastawki aortalnej. Tuż po urodzeniu wykonano na zastawce aortalnej plastykę balonową, która nie przyniosła istotnej poprawy. W dniu 26 maja 2009 r. w Instytucie Kardiologii w Aninie została przeprowadzona operacja metodą Konno z wszczepieniem zastawki mechanicznej. Stan ogólny Adagia po zabiegu operacyjnym był określony jako dobry.

Niestety, we wrześniu 2016 r. Adaś zachorował na zapalenie płuc i wskutek powikłań i chorego serca, pod koniec września Adaś odszedł…

Rodzicom Ś.P. Adasia oraz jego rodzeństwu składamy najszczersze wyrazy współczucia…