Klara K.

Klara urodziła się w 24 marca 2019 r. w Olsztynie w 26 tygodniu ciąży. Tego samego dnia straciła swoją bliźniaczą siostrę Adriankę. Przyczyną tak wczesnego przyjścia na świat był zespół przetoczenia (TTTS IV stopnia) pomiędzy siostrami. U Klary stwierdzono niewydolność krążeniową, obniżoną kurczliwość serca, wodobrzusze, problem z układem moczowym (powiększona lewa nerka), żółtaczkę, cechy skrajnego wcześniactwa oraz zamartwicę urodzeniową. W 15 dobie życia u Klary stwierdzono posocznicę bakteryjną oraz cytomegalię wrodzoną, która powodowała krwawienie z układu pokarmowego i powiększenie komór mózgu. Problemy oddechowe spowodowały podłączenie początkowo do mechanicznej wentylacji od 27 doby, a później wsparcie oddechowe metodą Duopap/n CPAP. Po miesiącu przebywania w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Klara została przewieziona do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przeszła 2

miesięczne leczenie przeciwwirusowe. Klara musi być pod stałą opieką audiologa, okulisty, neurologa i lekarza rehabilitacji. Mimo to, że cytomegalowirus (CMV) jest w uśpieniu, może w każdej chwili się uaktywnić powodując wady słuchu, wzroku czy uszkodzenia ośrodka nerwowego. Ponadto, przy porodzie doszło do krwotoku dokomorowego 2. stopnia, co spowodowało opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, napięcia mięśniowego oraz deficytu neurologicznego. Klara musi uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjne lub korzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Podczas pobytu na jednym z turnusów u Klary stwierdzono zespół porażenny, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia koordynacji nerwowej, skrajne wcześniactwo, stan po ciężkiej zamartwicy urodzeniowej oraz podejrzenie zespołu Dandy-Walkera.

Klara mając 19 miesięcy zaczęła nawiązywać krótkotrwały kontakt wzrokowy. Niemniej, jeszcze nie wodzi wzrokiem, nie wyciąga rączek w kierunku zabawek. Wydaje dźwięki samogłosek, jest nadwrażliwa na słuch i dotyk. Ma opóźniony rozwój psychoruchowy, obniżone napięcie mięśniowe, ataksję tułowia. Klara nie obraca się na boki, nie podpiera się na rękach, nie siedzi, ma problem z utrzymaniem główki.Każdego dnia walczymy by Klara mimo wszystko miała szczęśliwe dzieciństwo. Pomaga nam w tym jej starsza siostra Alicja (4 lata).

Bardzo prosimy o przekazywanie 1% oraz o wpłaty celowe na rehabilitację Klary (konto SPD Patkub z dopiskiem „Darowizna dla Klary K.”.

Rodzice Klary z Alicją