O nas

Pozostając otwartymi na ogromne potrzeby innych dzieci, w pierwszej połowie 2005r. zainicjowaliśmy akcję (wciąż aktualną) pomocy rzeczowej dla małych dzieci, które przebywają w szpitalach Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na miarę swoich możliwości wspomagaliśmy także podopiecznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi oraz Domu Małego Dziecka w Jaworze. Naszą opieką objęliśmy także Marcelka Ż., który dzięki naszym działaniom oraz nieocenionej pomocy naszych przyjaciół, zyskał wspaniałą i kochającą rodzinę w Stanach Zjednoczonych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB powstało na początku 2005r., w wyniku spontanicznej akcji niesienia doraźnej pomocy dla PATryczka S. i KUBusia W. Poruszeni okrutnym losem obu skatowanych niemowląt, w lutym 2005r. utworzyliśmy nieformalną grupę społeczną, której misją było znalezienie nowych rodziców dla Kubusia i Patryczka, gromadzenie funduszy na ich późniejsze leczenie oraz rehabilitację, a także troska o zapewnienie maluszkom możliwie najlepszych warunków życia.

W celu sformalizowania naszych spontanicznych działań pomocowych oraz poszerzenia obszarów naszej aktywności, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. W efekcie naszych starań, dnia 11 maja 2005r. odbyło się w Olsztynie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB. Podstawowe cele działalności naszego Stowarzyszenia zostały skierowane na niesienie pomocy finansowej i/lub rzeczowej dzieciom – ofiarom przemocy, porzucenia lub ubóstwa. Dokumenty z zebrania założycielskiego zostały dołączone do dokumentacji, którą Komitet Założycielski pod koniec czerwca 2005r. złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, celem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku września 2005r. SPD PATKUB uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239583. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dn. 18 września 2007r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Patkub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Cele i zakres działania Stowarzyszenia są zawarte w rozdziale II statutu SPD Patkub.

opp logo

Stowarzyszenie PATKUB tworzą osoby z terenu całej Polski, będące w różnym wieku, o różnych profesjach i światopoglądach. Wszystkie nasze działania są realizowane zupełnie bezinteresownie, jedynie z czystej potrzeby serca. Stowarzyszenie funkcjonuje wyłącznie na zasadach pracy społecznej i żaden z członków SPD PATKUB nie ponosi z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

Nasze starania to nie jednorazowa akcja, lecz systemowe działania mające charakter pomocy długoterminowej. Każdy człowiek o dobrym sercu może powiększyć nasze grono ujawniając się lub pozostając anonimowym Przyjacielem naszych podopiecznych.

Wszystkich, którym nie jest obojętny tragiczny los pokrzywdzonych dzieci, mają pomysły, są cierpliwi i wytrwali, zapraszamy do powiększenia naszego Patkubowego grona. W tym celu należy wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, a następnie przesłać ją na adres siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB, ul. Narcyzowa 27, 11-041 Olsztyn.

Osoby i instytucje pragnące wesprzeć naszych malutkich podopiecznych, mogą dokonywać wpłat na poniższe konto:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB
Bank PeKaO S.A. I O/Olsztyn
nr 06 1240 1590 1111 0010 0774 2939