Wpłaty za 2010 rok

W 2010 roku, wskutek dwutygodniowego przekroczenia terminu dostarczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2009 rok, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB nie zostało uwzględnione na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego za 2010 rok.

Jak w swojej informacji o zaistniałej sytuacji, skierowanej do opiekunów dzieci objętych pomocą oraz darczyńców podkreślił Zarząd SPD Patkub, Stowarzyszenie działa wyłącznie z chęci niesienia pomocy dzieciom a jego członkowie i przyjaciele wkładają w funkcjonowanie Stowarzyszenia wiele prywatnego czasu oraz własnych pieniędzy. W latach 2008-2010 Patkub przekazał 100% wpłat 1% na pomoc dla dzieci. Wszystkie wpłaty indywidualne Darczyńców na pomoc dla Dzieci, przekazywane są bez pobierania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych itp. 

SPD Patkub jest jedną z wielu organizacji, których członkowie poświęcają (nieodpłatnie) własny czas na zapełnienie luki, której nie wypełnia Państwo Polskie, w obszarze zapewnienia godnych warunków leczenia i rehabilitacji skatowanych oraz chorych dzieci. Wszystkie istotne informacje finansowe są prezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Organizacja jest w tej materii w 100% transparentna, a mimo wszystko została pozbawiona środków dla zapewnienie możliwości kontynuowania leczenia i rehabilitacji jej Podopiecznych. 

Powyższa decyzja, która pozostała bez możliwości odwołania się od niej pozostaje dla wszystkich osób związanych z SPD Patkub niezroumiała, jednakże nie spowodowała dalszej chęci niesienia pomocy i czynienia dobra wobec poszkodowanym przez los dzieciom.