Wpłaty za 2021 rok

Urząd skarbowy

Data przelewu

Kwota

Centrum Kompetencyjne Rozliczeń

13.07

72 421,40 zł

US Wejcherowo

15.07

430,40 zł

II US Gdynia

20.07

585,00 zł

US Olsztyn

20.07

713,80 zł

US Iława

21.07

10,40 zł

Centrum Kompetencyjne Rozliczeń

26.07

70,60 zł

II US Zielona Góra

09.08

15,60 zł

Razem

74 247,20 zł